Cobeli

Conflict Bemiddeling Limburg

Kind en scheiden

Je wilt dat je kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Zij kunnen er immers niets aan doen dat hun ouders niet meer van elkaar houden en besluiten uit elkaar te gaan.

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen minder last van de scheiding hebben als het kind duidelijk geïnformeerd wordt en de scheiding soepel wordt afgehandeld. Wanneer de kinderen onderwerp van gesprek zijn, roept dit uiteraard veel emoties op: verdriet, teleurstelling, boosheid en verontwaardiging. Ze komen allemaal voorbij.

Deze emoties zorgen ervoor dat je moeilijk helder kunt denken, laat staan tot goede afspraken komt. Emoties horen erbij, ze moeten er zijn, omdat ze erg belangrijk zijn voor het doorlopen van het rouw proces dat je doormaakt wanneer je gaat scheiden. Wanneer je je emoties laat zien aan je partner, dan kan dit tot meer begrip leiden: ‘ik wist niet dat dit zoveel met je doet, we zijn dus allebei erg verdrietig’. Gedeelde smart is halve smart.

Je wil dat je kind later kan zeggen dat jullie goed uit elkaar zijn gegaan. Het kan zijn dat je frustratie ervaart als je aan je ex-partner denkt. De kunst is om te denken aan je ex als de ouder van je kind. Frustratie maakt plaats voor ouderliefde. Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht afspraken te maken over de kinderen als ze uit elkaar gaan.

Ik kan jullie helpen bij het opstellen van een goede zorg- of omgangsregeling, die zowel voor de kinderen als voor jullie tweeën werkt en waar je allebei volledig achter staat. Werkt een regeling voor jullie kind, wordt er niet te vaak gewisseld van huis en past co-ouderschap wel bij je kind? Waar ga je wonen en wat betekent dit voor de school, vriendjes en sportclub?

Gesprek met de kinderen 

Als de kinderen of de ouders dat willen kan jullie mediator in gesprek gaan met de kinderen. In zo’n gesprek kan een kind aangeven waar hij of zij het liefst wil wonen. Wanneer dit niet strookt met de wens van de ouder, dan bespreekt de mediator dit – volledig in overleg met het kind – met de ouders.

Voor scheiden van a tot z:

mindkorrelatie.nl/onderwerpen/waar-begin-ik-als-ik-wil-scheiden

Hoe vertel je je kind dat je gaat scheiden? – Psychogoed

www.berekenkinderalimentatie.nl 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn